Избранное

Տանը

02.04.2019

Գտեք կոտորակների լրացուցիչ արտադրիչները:

ե) 18/10(2) 3/10(1)

զ) 104/91(13 98/91(7)

է) 80/105(5) 30/105(3)

ը) 7/168(6) 18/168(7)

 

 

 

 

  1. Կատարել նրանք, որոնք դասարանում չենք կատարել:

1/2=2/24

2/3=2/3×8/8=16/24

 

3/2=3/2×12/12=36/24

5/6=6/ 6×4 x 4/4 =20/24

 

7/12= 7/12 x 2/2=14/24

9/4= 9/4 x 6/6 =54/24

 

3/4 = 3/4 x 6/6=18/24

17/6 = 17/6 x 4/4=68/24

Մայրենի

Հարցեր և առաջադրանքներ

  1. Բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր ընդգծված բառերը:
  2. Գրի՛ր  իրիկնապահ, արթնանալ, պանդուխտ, տխուր, վեհ, աղեկտուր բառերի հոմանիշները:
  3. իրիկնապահ-երեկո, արթնանալ-զարթնել, պանդուխտ-օտարական, տխուր-թաղծոտ, վեհ-բարձր, աղեկտուր-կոտորող։
  4. Գրի՛ր առնական, հզոր, տրտմություն,  սևահեր, ծիծաղկոտ  բառերի հականիշները:
  5. առնական-կանացի, հզոր-թույլ, տրտմություն-ուրախություն, սևահեր-սևամազ, ծիծաղկոտ-լացկան։

Պատմություն 03․05․2020

Թվարկել I-IV դարերի հայոց պատմության կարևորագույն իրադարձությունները: Վերջիններիս ընտրությունը հիմնավորել։
Իմ կարծիքով այդ թվակաանի ամենակարևոր իրադարձությունը դա քրիսոնեության ընդունումն է, որը տեղի է ունեցել Մ․Թ․Ա 301թ-ին։ ԸՆդունվել է Գրիգոր Լուսաավորչի շնարհիվ։Պատաասխանս կհիմնավորեմ այսպես քանի որ Հայաստանը առաջին երկիրն էր, որը ընդունեց քրիստոնեությունը ահա այդ պատճառով դա ամենակարևոր իրադարձությունն էր։ Հայաստանից հետո շատ ու շատ երկրներ ընդունեցին քրիստոնեությունը։

Բնագիտություն 30․04․2020

1.Ծաղկից առաջանում է պտուղ։
2.Ի՞նչ դեր ունեն այդ օրգանները բույսի կյանքում:
Պտուղը օգնում է ծաղկի աճմանը։
3.Ինչո՞ւ են վարսանդը եւ առէջները համարվում բույսի գլխավոր մասեր։
Քանի որ նրանք զարգացման օրգաններն են ։
4.Ի՞նչ պայմաններ են անհրաժեշտ սերմերի ծլման համար:
Անհնրաժեշտ է ճիշտ ջերմաստիճան, խոնավություն։
5.Ինչպե՞ս են պտուղները եւ սերմերն օգտագործվում մարդու կողմից:
Մարդիկ աճեցնում են առողջ կյանքի համար։
6.Բույսերի ի՞նչ օրգաններ են ներկայացված հետեւյալ նկարում: Ի՞նչ գիտեք դրանց մասին:
Նկարում երևում են պտուղներ և արմատներ։

Image.jpeg

7th of May

Please answer the following questions of understanding:

Question 1:
What item did Martha pick up on sale in the fruits and vegetables section?
1 Two bags of salad
2 Six apples
3 Four mushrooms
4 Three bananas
Question 2:
Which item did Martha buy 5 pounds of in the meat and dairy section?
1 Five pounds of fish
2 Five pounds of cheese
3 Five pounds of milk
4 Five pounds of meat
Question 3:
How much bread did Martha get while she was shopping at the grocery store?
1 Two loaves of bread
2 One loaf of bread
3 Three loaves of bread
4 Four loaves of bread
Question 4:
What item did Martha have to go back for at the end of her shopping trip?
1 a block of cheese
2 a bag of cherries
3 one container of salt
4 one dozen eggs

Պատմություն

  1. Թվարկել I-IV դարերի հայոց պատմության կարևորագույն իրադարձությունները: Վերջիններիս ընտրությունը հիմնավորել;

2.Սահմանել «Քրիստոնեություն» հասկացությունը և նրան առնչվող 10 հասկացություն;

Կրոն, եկեղեցի ,հավատք, շարական, աղոթք,խաչ,Սուրբ Զատիկ, աստվածաշունչ, տաս պատվիրաները, օրհնություն։

3. Վերլուծել անհատի դերը պատմության մեջ որևէ պետական կամ մշակութային գործչի օրինակով;

Մաթեմ

5) Գրելով տասնորդական կոտորակը դիրքային գրառումով՝ գտե՛ք

նրա ամբողջ մասը.

91/10=9,1

2/100=0,02

3214/100=32,14

5677/10=567,7

6) Գրելով տասնորդական կոտորակը դիրքային գրառումով՝ գտե՛ք նրա կոտորակային մասը.

83/100=0,83

2675/10=267,5

998/1000=0,998

65782/100=577.82

7) Ի՞նչ թվանշան է գրված 364,50791 կոտորակի`

ա) հարյուրյակների կարգում,

բ) տասնորդականների կարգում,

գ) տասհազարերորդականների կարգում,

դ) տասնյակների կարգում։

8) Թվանշաններով գրե՛ք կոտորակը.

ա) զրո ամբողջ մեկ հարյուրերորդական, 0,01

բ) յոթ ամբողջ քսանհինգ հազարերորդական, 7,0025

գ) երեսուներկու ամբողջ տասնութ տասհազարերորդական, 32,00018

դ) զրո ամբողջ երկու հարյուր երեսունյոթ հազարերորդական, 0,0237

ե) մինուս հարյուր ութսունյոթ ամբողջ երեք հարյուր իննսուն hազարերորդական։ -187,0390

Պատմություն

Սահմանել «Քրիստոնեություն» հասկացությունը և նրան առնչվող 10 հասկացություն:

Քրիստոնեությունը հասկացությունը իրենից ներկայացնում է կրոն , որը հավատքն է ասծու և Քրիստոսի հանդեպ: Քրիստոնեաները նրանք են, ովքեր հավատում են Քրիստոսին և որ նա հարություն է առել, այսինքն հավատք որ մահից հետո հավերժական կյանք կա: Քրիստոնեաները ունեն իրենց տոները, որոնց շարքերն է համալրում զատիկը:

Վերլուծել անհատի դերը պատմության մեջ որևէ պետական կամ մշակութային գործչի օրինակով:

Մենք հայերս ունեցել ենք շատ հզոր արքաներ մեր պատմության մեջ: Ես ինքս բոլորից առանձնացնում եմ Տիգրան մեծին, քանի որ հենց նա հայաստանը դարձրեց ծովից ծով: Սակայն նա չի առանձնանում միայն տարածք գրավելով, իմ կարծիքով Տիգրան մեծը եղել է շատ, շատ խելացի, քանի որ միայն այդ դեպքում նա (կգծագրեր) այդպիսի հաղթանակներ և նվաճումներ: Ունեցել ենք այնպիսի արքա, որ ներկայիս դրությամբ մեզ կարող էր ազատել այդքան կորուստներից, քանի որ առաջնորդը պետք է լինի ավելի խելացի, քան ում առաջնորդում է:

Домашняя работа

Упражнение 1. Напишите сколько времени на всех часах

teaching_time_4

1. без двадцати три

2. пол восьмого

3. без первогои восемь

4. пол одиннадцати

5. двадцать минут седьмого

6. без двадцати двенадцать

7. без десяти десять

8. три часа

9. двадцать минут первого

Упражнение 3

Дайте точное описание времени

11:05 —пять минут двенадцатого

23:45 —без пятнадцати двенадцать

12:15 —пятнадцать минут первого

12:25 —двадцать пять минут первого

23:10 —десять минут двенадцатого

10:10 —десять одиннадцатого

01:15 —пятнадцать минут второго

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

1․Ես առավոտյան արթնանում եմ կատարում եմ մարզանք, մարզանքից հետո գնում եմ լոգարան լվացվելուց հետո նախաճաշում եմ, և զբաղվում եմ դասերով։

2․Դասերից հետո հանգստանում եմ և մեկ ժամ խաղում եմ։

3․Ես իմ ընտանիքիս հետ հետաքրքիր գրքեր ենք կարդում, ֆիլմեր ենք նայում։

4․Ես երբ որ ազատ եմ լինում զբաղվում եմ իմ երգով, որը շատ շատեմ սիրում հաճախում եմ Դիսնեյ արվեստի դպրոց երգի և դհոլի բաժին ։

5․ Ես զբաղվում եմ իմ դասերով, առաջադրանքներով։

6․Ազատ ժամանակ գիրք եմ կարդում ։

7․Առավոտյան  ժամը 8-ին մարզվում եմ։

8․Օրվա ազատ ժամանակ ես շատ շատ եմ սիրում երգել դհոլ նվագել։

9․Ես բոլորին կառաջարկեյի  զբաղվել հետաքրքիր զբաղմունքներով, խաղերով  և օգտակար գործերով։

1․Ես առավոտյան արթնանում եմ կատարում եմ մարզանք, մարզանքից հետո գնում եմ լոգարան լվացվելուց հետո նախաճաշում եմ, և զբաղվում եմ դասերով։

2․Դասերից հետո հանգստանում եմ և մեկ ժամ խաղում եմ։

3․Ես իմ ընտանիքիս հետ հետաքրքիր գրքեր ենք կարդում, ֆիլմեր ենք նայում։

4․Ես երբ որ ազատ եմ լինում զբաղվում եմ իմ երգով, որը շատ շատեմ սիրում հաճախում եմ Դիսնեյ արվեստի դպրոց երգի և դհոլի բաժին ։

5․ Ես զբաղվում եմ իմ դասերով, առաջադրանքներով։

6․Ազատ ժամանակ գիրք եմ կարդում ։

7․Առավոտյան  ժամը 8-ին մարզվում եմ։

8․Օրվա ազատ ժամանակ ես շատ շատ եմ սիրում երգել դհոլ նվագել։

9․Ես բոլորին կառաջարկեյի  զբաղվել հետաքրքիր զբաղմունքներով, խաղերով  և օգտակար գործերով։

22.04.2020

5) Գրելով տասնորդական կոտորակը դիրքային գրառումով՝ գտե՛ք

նրա ամբողջ մասը.

91/10=9,1

2/100=0,02

3214/100=32,14

5677/10=567,7

6) Գրելով տասնորդական կոտորակը դիրքային գրառումով՝ գտե՛ք նրա կոտորակային մասը.

83/100=0,83

2675/10=267,5

998/1000=0,998

65782/100=577.82

7) Ի՞նչ թվանշան է գրված 364,50791 կոտորակի`

ա) հարյուրյակների կարգում, 3

բ) տասնորդականների կարգում, 8

գ) տասհազարերորդականների կարգում, 5

դ) տասնյակների կարգում։ 6

8) Թվանշաններով գրե՛ք կոտորակը.

ա) զրո ամբողջ մեկ հարյուրերորդական, 0,01

բ) յոթ ամբողջ քսանհինգ հազարերորդական, 7,0025

գ) երեսուներկու ամբողջ տասնութ տասհազարերորդական, 32,00018

դ) զրո ամբողջ երկու հարյուր երեսունյոթ հազարերորդական, 0,0237

ե) մինուս հարյուր ութսունյոթ ամբողջ երեք հարյուր իննսուն hազարերորդական։ -187,0390